01 - Romance espiritual (Fray Ambrosio de Montesino)

 

02 - Preguntas de amor (Fray Luis de León)

 

03 - Fragmento poético (Juan López de Úbeda)

 

04 - Poema (Fray Luis de León)

 

05 - Adoración al Santísimo Sacramento (Gerardo Diego)

 

06 - Eucaristía (Miguel de Unamuno)